Tuesday 28 January 2014

Selahattin Eyyubi'nin ordularındaki Türkler

Haçlı seferleri deyince yabancıların aklına ilk Arapların ve Hristiyanların ebedi savaşı ve tabiiki meşhur Selahattin Eyyubi geliyor. Muhtemelen bugün Ortadoğuda bulunan ülkelerin çoğunun Arap olması ve Hollywood'un etkisi bu düşünceyi ortaya çıkarıyor.

Hatta Türkiye'de bile bu düşünceye kapılanlar oluyor..
Peki bu gerçekten Arapların ve Hristiyanların savaşı mıydı? Haçlı seferlerin kahramanları Arap mı?
Birçok filmlere konu olan Selahattin Eyyubi'nin ordularında kimler savaşmıştır?

Filim yerine literatüre bi bakalım..
Anne-Marie Edde o dönemin 122 emir'in biyografisini incelemiş
ve 'Kuzey Suriye Eyyubi ordusunda Kürtler ve Türkler' diye fransızca bir akademik yazı yazmış.
İlk sayfası aşağıda:
Tercüme ediyorum:
'Eyyubi ordusunun etnik bilişimi tartışılan bir konu.
Uzun zaman hanedanlık kökeninden dolayı Eyyubi ordularının önemli bölümünün Kürt olduğu düşünüldü.
Mısır'dan örneklerle başlayarak, David Ayalon, Eyyubi ordularının ve ondan sonra gelen ordularının büyük ve önemli bölümünün Türk olduğunu göstermiştir.
Bunun dışında Kürtlerin orduda sadece kısıtlı bir güce sahip olduklarını yazıyor. Bazı Kürtlerin Selahattin'in hükümdarlığı zamanında ayrımcılığa uğradığını bile yazıyor.
D. Ayalon için Memlük ve Eyyubi orduları arasında birçok tartışılmaz benzerlik vardır.
Kahire hükümdarını çoğu zaman kabul eden ama özerkliğini korumak için direnmeyi tercih eden Kuzey Suriye'deki Eyyubi ordusunu incelemek benim ilgimi çekti.
1183 (Halep'in Selahattin tarafından zaptedilmesiyle) ve 1260 (Moğol istilası) seneleri arasında hükümdarlık yapmış 122 Emir'in örnekleriyle şu sorulara cebap bulmaya çalıştım:
Orduda çoğunluğu Türkler mi Kürtler mi teşkil ediyordu?
Türklerin önemi seneler geçtikçe daha da arttı mi?
Aynı ordudaki bu iki etnik gruplar arasındaki ilişkiler nasıldı?'

Araştırmacı bu konulara değindikten sonra son sayfada sonuca ulaşıyor ve Eyyubi ordusundaki askerlerinin çoğunun Türk olduğunu yazıyor.

Ve bu şahsi görüşüm: Haçlı savaşlarında Türk askerleri olmasaydı müslüman ordularının herhangi bir kazanma ümidi olamazdı. O muharebeleri kazanan atlı okçulardır. Türk askerlerinin Haçlıları saatlerce at üstünden ok yağmuruna tuttukları bir çok kaynakta yazılıdır. Türkler Orta Asya savaşçılarıydı örn. hızlı ve dayanıklı atları, boynuzlu kompozit yayları ve tek tarafı keskin hafif eğri kılıçları (sabre) vardı. Kurnaz taktikleri vardı, pusuya düşürme vs. Bu şekilde küçük bir ordu ile sayıca daha büyük orduları yenmek mümkün oldu.

Varka ve Gülşah (13. yy)